HIMANSHU – Yoga Trainer

“Yoga không chỉ là một bộ môn thể dục, nó không gói gọn trong thảm tập. Mà Yoga là một lối sống, một phong cách sống nên được áp dụng hằng ngày. Kết nối với huấn luyện viên là điều cần thiết nếu bất cứ học viên nào muốn tìm hiểu về lối sống Yoga đích thực”

Himanshu là một huấn luyện viên Yoga đến từ Rishikesh (Thủ đô Yoga thế giới) . Với 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Việt Nam và 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Yoga tại Ấn Độ. Các lớp học của thầy Himanshu dựa trên việc cải thiện sức mạnh từ sâu bên trong, linh hoạt, dẻo vai và thiền. Thầy truyền cảm hứng và tạo độ tập trung tuyệt đối cho các học viên trong mỗi lớp học, thông qua việc rèn luyện tâm trí tịnh tâm và an tĩnh trên thảm. Nhờ vậy học viên có thể cải thiện và phục hồi sức mạnh từ sâu bên trong cơ thể.Với từng học viên, thầy sẽ nghiên cứu khả năng và mức độ của mỗi người. Từ đó thiết kế và lựa chọn các tư thế, chuỗi bài tập phù hợp cho mỗi cá nhân. Trong các lớp học, thầy luôn chắc chắn những tư thế phải được hướng dẫn và giải thích theo nhiều chiều khác nhau, để học viên được hiểu đúng về bản chất của mọi tư thế Yoga. Ngoài ra, thầy là người đã thực hiện một số hội thảo với nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh bộ môn Yoga này.