GIRISH – Yoga Trainer

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

Girish là huấn luyện viên Yoga. Anh sinh ra tại Rishikesh (Thủ đô Yoga của thế giới). Girish đã giảng dạy Yoga tại Việt Nam được hơn 4 năm, anh cũng là huấn luyện viên Yoga trong 5 năm tại Ấn Độ. Anh học thạc sĩ về Yoga và các lớp “liệu pháp thay thế” từ Rishikesh. Anh sở hữu bằng tốt nghiệp 1 năm Yoga. Girish có thể dạy các loại lớp học khác nhau. Anh biết rất rõ về các khóa đào tạo Yogi và I và các lớp trị liệu âm thanh.